VISITOR COUNTER

Friday, June 19, 2015

SAHUR 2M NET

JASRA menangguhkan acara 2M Net mingguan pada setiap Hari RABU. Sebaliknya kami menggantikannya pula kepada "Sahur Net" setiap hari dalam bulan Ramadhan bermula pukul 4:00 pagi. Penyertaan melalui JASRA LINKING - Ledang 147.700, Banang 145.700, Pulai 146.650; ( Offset -0.6, Tone 127.3 ) atau ECHOLINK 9M4GJS-R. Net akan di kendalikan oleh Biro 2M Net Jasra
Kami akan menerapkan konsep "KISS" (Keep it short and simple) sepanjang menjalankan net. Kami tidak menggalakkan ucapan panjang. Anda hanya perlukan nyatakan callsign, holder, kuasa memancar dan QTH. Dengan itu lebih ramai rakan-rakan terutama QRP station dan mobile station akan dapat turut serta.
Penyertaan anda menceriakan acara tersebut adalah di hargai.
TERIMA KASIH DI ATAS SOKONGAN ANDA.

No comments:

Post a Comment